Artrosskola och egenvård

Skribent Daniel Öhlin, leg. sjukgymnast, examen i ortopedisk medicin
Uppdaterat 2020-10-08
Dela
Gilla

Artrosskola och egenvård

Artrosskola kombinerar utbildning och individuellt anpassad träning för din artros i höft, knä och hand/finger. Kunskap samt träning som förbättrar styrka, kondition och knäkontroll leder bäst till minskade besvär, ökad aktivitetsförmåga samt ökad livskvalitet vid besvär av artros. Regelbunden träning leder även till minskad risk för allvarliga sjukdomar.


Information och råd om träning

Den första behandlingen du som artrosdrabbad patient bör få är information om tillståndet samt råd och guidad träning. Träningen skall utföras regelbundet, varför det är viktigt att denna integreras i din vardag. Studier visar att leder som inte utsätts för belastning leder till försämrad broskkvalitet samt att viss idrottsaktivitet (där risk för ledskada föreligger) leder till ökad risk för artros. ”Motionsaktivitet” verkar däremot vara en belastningsnivå som leder till minskad risk för artrosutveckling.

Regelbunden träning minskar risken för en rad allvarliga sjukdomar och håller dina vävnader och organ ”unga och alerta” varför det är viktigt att du omgående får hjälp om du misstänker eller vet att du har artros så att du kan bibehålla eller öka din aktivitetsförmåga trots din artros. Forskningen visar på goda resultat om du tar hjälp av en fysioterapeut för diagnostik och handledd individuell behandling.

Öka styrka och kondition samt fortsatt motionsaktivitet

För att möjliggöra motionsaktivitet efter det att en artrosdrabbad led har börjat smärta kan det vara nödvändigt att först förbättra styrka, muskelkontroll och kondition efter ett individuellt utformat träningsprogram. Det finns samband mellan grad av styrka och kondition och grad av förbättring. Det vill säga att ju starkare och bättre kondition du får desto mindre symtom. Det har visats att 6-8 veckors träning krävs för att en betydande förbättring skall ske och att denna förbättring kan stå sig i 12-18 månader efter träning. För bäst ledfunktion är dock regelbunden och kontinuerlig träning nödvändig. En fysioterapeut (sjukgymnast) kan hjälpa dig med dosering av träning och även ge den smärtlindrande behandling som kan underlätta träning i början av träningsperioden.

Artrosskola på nätet genom Skadekompassen och Joint Academy

Artrosskola

För ledbesvär i höft, knä, hand och fingrar finns så kallade artrosskolor. Det finns särskilda artrosskolor där utbildningen företrädesvis sker i grupp, men du kan också få likvärdig utbildning och omhändertagande individuellt hos fysioterapeut eller arbetsterapeut samt genom artrosskola på nätet. Innehållet  i artrosskolorna är utformat och följer de nationella riktlinjer som finns för sjukdomstillståndet och uppföljningen sker vanligtvis mot BOA-registret.

Artrosskola på nätet

Upplägget i artrosskola på nätet är en interaktiv utbildning som du som patient kan genomföra hemifrån, på jobbet eller på semestern och den visar på lika goda resultat som den fysiska artrosskolan i grupp. Efter genomgången artrossola, vilket tar totalt 7 veckor, visar forskning på minskade smärta och ökad aktivitetsförmåga. Du börjar med att prata med en fysioterapeut eller ortoped vilka gör en bedömning av ditt tillstånd och om artroskolan är lämplig för dig. En artrosspecialiserad fysioterapeut anpassar ett träningsprogram till dig och handleder dig genom hela utbildningen genom kontinuerlig uppföljning och stegring av ditt träningsprogram. Kostnaden för ett besök online är detsamma som för ett fysiskt besök och det är frikorts- och högkostnadsgrundande. Har du frikort är hela utbildningen gratis och annars kostar den totalt 700 kr till 850 kr, vilket du kan föra upp i ditt högkostnadskort, precis som vid fysiska besök i vården.

Påbörja artrosskola här

Artrosskola i grupp

Upplägget i fysisk artrosskola i grupp kan skilja sig något åt men gemensamt är att utbildade fysioterapeuter eller arbetsterapeuter håller i regelbundna träffar. Syftet är att du som är drabbad av smärta och funktionsinskränkning, på grund av artros, skall få den senaste informationen om forskning, förhållningssätt och behandling gällande artros. Du får en individuell bedömning av ditt besvär och funktion, ett individuellt utformat träningsprogram samt 3-4 teoretiska föreläsningar med diskussionsmöjligheter. På detta sätt vill man öka öka din förmåga att kontrollera de besvär som följer med din artros för att bibehålla eller öka din livskvalité. Artrosskolan leder till minskad smärta och ökad aktivitetsförmåga.

Här finns artrosskola i grupp

Artrosskola, individuell

Fysioterapimottagningar kan även utforma artrosskola individuellt för dig med höft och knäartros liksom arbetsterapimottagningar kan ha egna utbildningar för dig med artros i hand och fingrar. Även på dessa får du information om artros, behandling och hemträning samt hjälp med genomförandet av din rehabilitering. De flesta fysioterapeuter och arbetsterapeuter på en vårdcentral eller rehabmottagning har bra erfarenhet om artros och artrosbehandling och du kan söka dig direkt till en sådan nära dig för diagnostik och för att komma igång. Du behöver ingen remiss.

Här kan du få individuell hjälp vid artros

Motionsaktivitet

När du förbättrat din styrka och kondition bör du fortsätta vara motionsaktiv genom att finna den form av aktivitet som du trivs med och som blir av.
Exempel på lämpliga aktiviteter är: cykling, simmning, bassängträning, stavgång, rullskridskor, skridskoåkning, rodd, gymträning, crosstraining etc.

Dosering – hur mycket och hur tufft bör man träna?

Detta är individuellt och säkrast anpassas din träning utifrån din nivå och dina behov med hjälp av en sjukgymnast. Generellt kan man säga att man kan börja med träning med endast sin egen kropp som belastning och efter hand öka på belastning och motstånd med exempelvis vikter, gummiband eller träningsmaskiner.

Konditionsträning

Konditionsträning bör utföras minst 30 minuter per dag (kan delas upp vid flera tillfällen under dagen) och med minst en ansträningsgrad motsvarande 13 av 20 på en självskattad skala (föreställ dig att 20 är maximal ansträngning).

Styrketräning

Det är vanligt och tillåtet att det i början gör ont att träna, så länge smärtan minskar efter träning och inte ökar från dag till dag. Smärtlindrande behandling i form av exempelvis akupunktur och paracetamol eller NSAID kan ha god effekt i detta skede. Med ökad styrka minskar smärtan.

Vid mer akut uppkomna besvär

Vila från provocerande belastning

Om du har en nyss uppkommen artros där knät svullnat upp och du har belastnings och/eller vilovärk så bör du minska på den aktivitet som förstärker smärta och svullnad. Har du arbetsmoment som kan misstänkas bidra till besvären kan det vara vettigt att göra tillfälliga förändringar i belastningsbilden eller bestående förändringar om arbetsbelastningen misstänks vara orsaken till din artros.

Aktiv vila

Liksom vid de flesta andra skador och överbelastninsbesvär är det bra att vara i ”aktiv vila”, det vill säga att göra andra aktiviteter som inte belastar leden negativt men som leder till bibehållna funktioner i övrigt. Om löpning och långpromenader retar upp ledbesväret, kanske kortare promenader eller cykling ändå fungerar.

Hjälpmedel

Skor

Använd skor eller sandaler som har bra dämpning. Detta ger snällare belastning i leden vid varje steg som tas. En del upplever en knäinstabilitet och då ökar behovet av att skon skall vara stabil.

Ortopediska skoinlägg – hålfotsinlägg

Ortopediska skoinlägg kan minska besvären vid artros i höft eller knä. Ett dynamiskt, sviktande skoinlägg bidrar bland annat till ökad dämpning. Vid knäartros med förslitning på den inre eller yttre ledytan i knät kan skoinlägget anpassas så att belastningen styrs ifrån den slitna ytan. Skoinlägget vinklas då i syfte att förändra ledvinkeln och belastningen i knät.

Ortoser och ledskydd – mjuka och ”hårda”

Olika former av knäskydd, så kallade ortoser, kan underlätta vid träning. Det finns mjuka ortoser som verkar genom att vi förbättrar det neuromuskulära stödet samt får minskad smärta. Det finns även styva eller hårda ortoser där syftet är att stabilisera genom både ökat neuromuskulärt stöd och yttre stöd samt att en del avancerade knäskydd kan styra belastningen ifrån den belastningskänsliga ytan i leden.


Läs mer om behandlingar vid artros

Artrosskola i Göteborg

Artrosskola i Stockholm

Artrosskola i Malmö

Här hittar du vårdgivare som arbetar med artros